KONTAKT


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

KLG Spółka Akcyjna
ul. Francuska 182, 40-507 Katowice
tel: +48 32 323 14 90
e-mail: zarzad@klgsa.pl

NIP: 954-274-82-83
Kapitał zakładowy: 6 300 000 PLN wpłacony w całości

Oddział Warszawa
Al. 3 Maja 2/155, 00-391 Warszawa
tel: +48 32 323 14 90
e-mail: warszawa@klgsa.pl