Spółka

 

Grupa Kapitałowa KLG S.A. specjalizuje się w inwestowaniu w udziały spółek na rynku niepublicznym i oferowaniu ich inwestorom indywidualnym. Nasza firma powstała w 2005 r., od tego czasu zainwestowaliśmy w spółki z wielu różnych sektorów, m.in.: produkcji, transportu, logistyki, energetyki i telekomunikacji, nieruchomości i wielu innych.
Prywatyzacja tych spółek sięgała kilka miliardów złotych.

Koncentrujemy się na nabywaniu udziałów spółek Skarbu Państwa oraz spółek samorządowych, które przejawiają stabilny poziom wzrostu zysków – dzięki temu inwestycja w akcje pracownicze stanowi atrakcyjną alternatywę dla bardziej ryzykownych inwestycji giełdowych.
Uwagę skupiamy na spółkach, które działają w strategicznych obszarach polskiej gospodarki.


Inwestowanie kapitału zawsze wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem – doświadczenie, zaangażowanie i wiedza pozwalają nam na obniżenie ryzyka inwestycyjnego do absolutnego minimum. Zawsze dokładamy wszelkich starań, by Inwestorzy mogli czerpać z inwestycji jak największy zysk, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo wniesionych przez nich środków finansowych.

Specjalizujemy się również w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych opartych o rynek aktywów niepublicznych, publicznych oraz o rynek nieruchomości – w tym nieruchomości komercyjnych.

Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanna aktualizacja wiedzy, dotyczącej rynku inwestycyjnego, pozwalają nam trafnie wybierać takie inwestycje, które umożliwią znaczny zysk bez zbędnych ruchów. Ryzyko inwestycyjne obniżamy do minimum, przywiązując wagę do dopełnienia wszelkich formalności oraz wybierając przyszłościowe, dobrze rokujące inwestycje. Działania budujemy na fundamentach wiedzy, przejrzystości i doświadczenia, tak aby Partnerzy mogli podejmować świadome decyzje inwestycyjne.


DZIAŁANIA BUDUJEMY NA FUNDAMENTACH WIEDZY, PRZEJRZYSTOŚCI I
DOŚWIADCZENIA, TAK ABY PARTNERZY MOGLI PODEJMOWAĆ ŚWIADOME DECYZJE
INWESTYCYJNE.